فراخوان ارسال مطالب، اخبار و مقالات ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

قابل توجه شرکت های تولیدکننده ماکارونی استان البرز

شرکت های محترم می توانند تمامی مطالب، اخبار و مقالات خود را جهت درج در سایت انجمن به نشانی

EPR@Zarmacaron.Com

ارسال و یا به شماره 02644385565 روابط عمومی گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر فکس نمایید.

صحت و سقم تمامی مطالب منتشره بعهده شرکت مربوطه خواهد بود.