پیروزی مقتدرانه ائتلاف توسعه پایدار البرز در انتخابات اتاق البرز اخبار

براساس نتایج دومین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز ده نفر از اعضای ائتلاف توسعه پایدار البرز با رای فعالان اقتصادی بر کرسی های این اتاق نشستند.

این انتخابات که با شرکت دارندگان کارت های بازرگانی برگزار شد در مجموع 37 کاندیدا شرکت کرده بودند که از این تعداد 5 نفر درحوزه بازرگانی، 5 نفر در حوزه صنعت، 3 نفر در بخش کشاورزی و 2 نفردر حوزه معدن موفق به کسب اکثریت آرا شدند.

 در بخش صنعت محسن امینی، احمد زارعی فرکوش، کیانوش شریفی، علی فراهانی و رحیم بنامولایی به ترتیب حایز بیشترین آرا شدند .

 حسین طوسی، شادروز رفیعی، بیتا بیات، مهین ابوالحسنی و فرشته محمودی توانستند کرسی های بخش بازرگانی اتاق البرز را به خود اختصاص دهند.

دربخش کشاورزی حسن خانی، سید احمد میرجلیلی و سید کاظم میرجلیلی در دومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی البرز حایز اکثریت آرا شدند.

 در بخش معدن نیز جعفر سلیمانی و علیرضا محیط توانستند در این رقابت موفق شوند.

منتخبان فعالان اقتصادی برای مدت چهار سال به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی در البرز تصدی امور را برعهده دارند.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ماکارونی استان البرز
Alborz Pasta Industry Association http://www.alpia.ir