گروه زر حامی برگزاری سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه اخبار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،"حسین طوسی" در اولین نشست سیاستگذاری همایش ملی تعامل بین دانشگاه و صنعت  در استان البرز و در ادامه سلسله نشست های گذشته افزود: مسایل مطرح در این همایش باید جنبه کاربردی به خود بگیرد چرا که تنها طرح دیدگاهها و ارایه مقالات بدون توجه به  ارایه راهکارهای عملی موثر نخواهد بود.

وی اظهار کرد: ایران در تولید مقاله رتبه اول را در جهان داشته ولی متاسفانه در ارتباط میان  تولید فناوری و تکنولوژی استفاده تجاری از آن بسیار ضعیف عمل کرده است.

طوسی ادامه داد: رفع موانع  موجود بین دانش و عمل، استفاده کاربردی از علم و تجاری سازی کردن آن  از اهداف مهم این همایش است.

رییس اتاق بازرگانی با اشاره به پتانسیل های خوب استان در حوزه صنعت و دانشگاه و داشتن مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی اظهار کرد: باید برای استفاده از این ظرفیتها به گونه ای برنامه ریزی شود تا ضمن استفاده بهینه، بتوان به سمت و سوی ارتباط عملی و کاربردی بین صنعت و دانشگاه حرکت کرد.

طوسی بر اولویت‌  قرار دادن ارائه مقالات و همچنین تجاری سازی و بومی سازی علم و ایجاد اشتغال مولد در استان البرز  تاکید کرد.

وی اضافه کرد: کشاورزی واعمال مدیریت منابع آبی، به دلیل برخورداری این استان، از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خاص می‌تواند از محورهای اصلی برگزاری این همایش باشد.

وی با پیشنهاد برپایی نمایشگاه نوآوری و اختراعات در کنار این همایش گفت :مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان، می‌توانند اختراعاتی را که قابلیت تجاری سازی و عملیاتی شدن دارند را در این نمایشگاه ارایه دهند.

در پایان این نشست "شادروز رفیعی"به عنوان مسوول امور اجرایی دبیر خانه همایش معرفی شد.

 گروه صنعتی و پژوهشی زر و پارک علم و فناوری استان البرز به همراه  موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران و اتاق بازرگانی  البرز به عنوان برگزار کنندگان اصلی این همایش تعیین شدند.

دانشگاه‌های خوارزمی، الزهرا(س(، آزاد، علمی کاربردی، پردیس کشاورزی، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان، گروه صنعتی پژوهشی زر، گروه صنعتی مپنا و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران داوطلب کمیته علمی شدند.

همچنین طراحی نهایی پوستر همایش ملی "تعامل بین صنعت و دانشگاه" را  آموزشکده  فنی و حرفه ای پسرانه  شهید بهشتی  کرج برعهده گرفت.

بررسی  محورهای همایش و همچنین ضرورت و لزوم دعوت از سخنرانهای خارجی به نشست بعدی موکول شد.

در این نشست اعضای هیات رییسه اتاق و جمعی از مدیران ارشد واحدهای تولیدی و صنعتی و روسای  دانشگاه ها حضور داشتند.

سومین همایش ملی "تعامل بین دانشگاه و صنعت " 28 و 29 بهمن ماه به میزبانی  استان البرز برگزار خواهد شد.

اولین ودومین  این همایش ملی  به ترتیب در یزد و کرمان با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار شده بود.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۳/۹/۸
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ماکارونی استان البرز
Alborz Pasta Industry Association http://www.alpia.ir